بطری های حسی هوا

این بطری های حسی خلاقانه یک روش سرگرم کننده برای کودکان نوپا و پیش دبستانی برای کشف انواع آب و هوا است. بچه ها هرگز جوان نیستند تا شروع به کاوش در آب و هوا و دنیای اطراف خود کنند. در اینجا برای کودکان نوپا و پیش دبستانی بسیار جالب است که می توانند انواع مختلف آب و هوا را کشف کنند […]