29 فعالیت تابستانی برای کودکان از فروشگاه دلار

شما می توانید بیش از 29 فعالیت شگفت انگیز تابستانی با استفاده از اقلام فروشگاه دلار محلی خود برای کودکان انجام دهید. این که شما یک مسیر با مانع ، زمین بازی در آب یا رنگ آمیزی با فلش های مکش بسازید ، بدون اینکه هزینه زیادی صرف کنید ، باحال ترین مادر بلوک خواهید بود! آیا بچه های شما خسته شده اند؟ این که آیا شما قبلاً آن را ساخته اید […]