4 راه جالب برای آموزش هجی کردن

وقتی کودک کلمات را بارها و بارها و بارها می نویسد ، املا همیشه به عنوان یک تمرین کسل کننده به نظر می رسد. اما لازم نیست هجی را با استفاده از روش های کسل کننده آموزش دهید ، در عوض یکی از این چهار روش جالب را برای آموزش هجی امتحان کنید. 4 روش سرگرم کننده برای آموزش هجی کردن 1. حروف را به صورت خمیر دوغ بازی کنید [[]