یادگیری درباره فعالیت های ریاضی شکل

با استفاده از این فعالیت سرگرم کننده ، به کودکان کمک کنید تا در مورد اشکال یاد بگیرند. این برای کودکان پیش دبستانی ، مهد کودک ، کلاس 1 و 2 مناسب است! یادگیری درباره Shapes Math Activity کودکان با بازی با اشکال ، یادگیری فاحشی خواهند داشت! این سرگرم کننده کاوش در اشکال هندسی از سطل های کوچک برای دست های کوچک سرگرم کننده است ، […]

10 ایده در مورد هندسه ایده ها

به دنبال چند روش سرگرم کننده ، ساده و خلاقانه باشید تا کودک خود را با هندسه آشنا کنید. بچه ها می خواهند یک انفجار یاد بگیرند و با ریاضیات بازی کنند. این ایده ها در کودکان پیش دبستانی ، مهد کودک و بچه های کلاس 1 استفاده می شود. به کودکان خود کمک کنید تا با این ایده های سرگرم کننده و بازیگوش در مورد هندسه بیاموزند! مجموعه گسترده ای در دست […]