نوشتن برف و یخ منجمد سرگرمی

این یک فعالیت جالب برای بچه های سن پیش دبستانی و مهد کودک است که حروف الفبای خود را تمرین می کنند. این یک فعالیت حسی و سرگرم کننده برای نوشتن است. سرگرمی نوشتن برف و یخ منجمد با این فعالیت الهام گرفته از دیزنی ، نامه های تمرینی را سرگرم کنید! این سینی نوشتن برف و یخ از I Can Teach My […]