جدید! کاربرگ شماره های نشانگر Farm Bingo

بچه ها با تمرین سرگرم می شوند شماره با این نسخه قابل چاپ رایگان تعداد برگه های کاری که از یک مزرعه مفرحی استفاده می کنند و استفاده می کنند یک نشانگر نقطه انجام دهید .

کاربرگ رایگان شماره نشانگر یکنوع بازی شبیه لوتو - این یک روش شمارش سرگرم کننده برای بچه های پیش دبستانی ، پیش دبستانی و مهد کودک است که می توانند تا 10 بشمارند و نوشتن اعداد 1-20 را با پیچ و تاب و مزرعه سرگرم کننده تمرین کنند. کاربرگ مزرعه پیش دبستانی ، کاربرگ مزرعه مهد کودک ، کاربرگ مزرعه رایگان
کاربرگ سیستم خورشیدی

شما می توانید این فوق العاده زیبا ، سرگرم کننده ، و کاربرگ رایگان اعداد نشانگر یکنوع بازی شبیه لوتو مزرعه از سایت خواهر ما!