شناسایی نام با استفاده از Playdough Imprints

کودک به طور طبیعی علاقه مند خواهد بود نام خود را بشناسد ، و بعداً آن را بنویسد. شما می توانید فرآیند شناسایی نام را با استفاده از نقش و نگار خمیر جالب و سرگرم کننده کنید! این یک فعالیت عالی در زمینه نامگذاری پیش دبستانی برای کودکان در سن نوپا ، پیش دبستانی ، پرک و مهد کودک است. ما در اینجا از حروف کف استفاده کرده ایم ، اما می توان از هر نوع حروف استفاده کرد […]

25 نام فعالیت برای کودکان

آیا کودک پیش دبستانی شما سعی در یادگیری نام آنها دارد؟ در اینجا بیش از 25 فعالیت نام هوشمندانه برای کودکان آورده شده است. یادگیری نام شما یک معضل بزرگ برای کودکان پیش دبستانی است. در اینجا 25 فعالیت نام برای کودکان از صفحات قبل از K وجود دارد. ایده های بسیار هوشمندانه بسیاری وجود دارد ، اما من نمی توانم صبر کنم تا با استفاده از […]