برنامه درسی قدردانی موسیقی دانش آموزان خانه دوست خواهند داشت!

آیا به دنبال راهی برای آموزش موسیقی به دبیر خانه خود هستید؟ زیزوک یک برنامه کاملاً تقدیرکننده موسیقی دارد که نه تنها به دانش آموز دوره ابتدایی شما در مورد موسیقی ، بلکه در مورد آهنگسازان معروف پاگانینی ، هایدن ، شوبرت ، موتزارت ، باخ ، هندل ، بتهوون و موارد دیگر به شما می آموزد. من این برنامه درسی موسیقی را دریافت کردم و غرامت […]