قسمتهایی از یک کتاب را با تشک های پلیمری یاد بگیرید

این تشک های رایگان مایه بازی بسیار باهوش هستند! بچه ها هنگام بازی با یادگیری قسمت های مختلف یک کتاب لذت خواهند برد!
قسمتهای تشک Bookdough Book را بصورت رایگان یاد بگیرید! چه ایده جالب و هوشمندانه ای برای دانش آموزان کودک نوپا ، پیش دبستانی ، مهد کودک ، کلاس 1 ، کلاس 2 و 3 است.


قسمتهایی از یک کتاب را با تشک های پلیمری یاد بگیرید

عاشق این باش منبع عالی برای کودکان پیش دبستانی ، مهد کودک و بچه های کلاس 1-3.اینها یادگیری قسمتهای یک کتاب تشکهای خمیر از Learning 2 Walk بسیار هوشمندانه هستند! من دوست دارم بچه ها هنگام بازی یاد بگیرند!

دستور غذاهای مورد علاقه ما