پروژه علوم سلول های کوچک کننده دینک

بچه ها با این پروژه سرگرم کننده و عملی برای بچه ها ، انفجار زیادی در مورد سلول ها یاد می گیرند. حتی شامل یک نسخه قابل چاپ رایگان است که به عنوان الگو استفاده می شود. اگر بچه های شما در حال یادگیری سلول های زیست شناسی هستند ، شما عاشق این پروژه هوشمندانه و عملی برای بچه ها هستید. دریافت تمام جزئیات به […]