آزمایش علوم قطره باران چقدر بزرگ است

این یک آزمایش جالب برای بچه های بزرگتر است. آیا می دانید فهمیدید آزمایش علمی قطره باران چقدر بزرگ است.

استفاده از کتابهای تصویری در دوره راهنمایی و دبیرستان

آیا فکر می کردید سالها به کتابهای مصور نگاه کنید؟ در اینجا یک ایده خارق العاده برای استفاده از کتابهای تصویری خارق العاده برای آموزش در مورد فنون ادبی (مانند تمثیل ، کنایه ، هیبرول ، اصطلاحات ، تصاویر ، کنایه ، استعاره ها ، onomatopoeia و شخصیت پردازی) با دبیران خانه های دبیرستان و دبیرستان وجود دارد. من عاشق کتابهای تصویری هستم! کتاب های تصویری نه تنها برخی […]