Pegboard Faction Activity برای کودکان

دیگر هیچ کاربرگ کسل کننده ریاضی وجود ندارد! درعوض ، این فعالیت کسری Pegboard را برای بچه ها امتحان کنید! با استفاده از این فعالیت فوق العاده سرگرم کننده ریاضی برای کودکان ، کاربرگهای ریاضی را به سطح کاملاً جدیدی برسانید! تمام جزئیات مربوط به Equivalent Faction Pegboard Practice را از بازی های بی رحمانه سرگرم کننده ، فریبنده و بیشتر با بازی های ریاضی برای کودکان اپل دریافت کنید […]

اتصال 4 بازی کسری

به بچه ها کمک کنید با این بازی سرگرم کننده و با تنظیم آسان برای بچه های کلاس 1 ، کلاس 2 ، کلاس 3 و کلاس 4 ، کسری را تمرین کنند. برای مدرسه ، بعد از مدرسه و مراکز ریاضی عالی است. اتصال 4 بازی کسری کودکان برای کسب تسلط در ریاضیات به تمرینات زیادی احتیاج دارند! در اینجا یک روش واقعا سرگرم کننده ، منحصر به فرد و م forثر برای کودکان [[]