شمارش رایگان حیوانات مزرعه خواننده ظهور

به بچه ها کمک کنید تا با این قرائت فوق العاده زیبا و رایگان شمارش حیوانات مزرعه ، شمارش را تمرین کنند. بچه ها خیلی افتخار می کنند که می توانند این کتاب کوچک را بخوانند!

Roll-a-Farm تعداد پیش دبستانی شماره قابل چاپ

فعالیت حس ساده تعداد پیش دبستانی مزرعه. فقط موارد قابل چاپ رایگان در مزرعه ما را بارگیری کنید و برخی ارقام حیوانات مزرعه را بگیرید و شما آماده کشور و یادگیری هستید!