تم سرگرمی خانوادگی تم شبح

ایده های بسیار جالب و هوشمندانه ای برای یک مهمانی تم Minion برای بچه ها ، خانواده ها یا استفاده در یک شب فیلم من نفرت انگیز برای کل خانواده!

بسکتبال قابل چاپ BINGO

بچه ها با مارس جنون با استفاده از این بازی زیبا و رایگان قابل چاپ بسکتبال یکنوع بازی شبیه لوتو برای بچه ها سرگرم خواهند شد تا به روش خودشان مشغول بمانند!