فعالیت را برای CVC Words فعال کنید

به کودکان کمک کنید کلمات CVC را با دست در دست فعالیت های کودکان یاد بگیرند. فعالیتی را برای کلمات CVC انجام دهید بچه های شما عاشق یادگیری کلمه CVC با این بازی فوق العاده سرگرم کننده Unearthing CVC Words از Liz’s Early Learning Spot هستند. شما تمام دستورالعمل های بازی را همراه با یک نسخه قابل چاپ رایگان برای فرزند خود دریافت خواهید کرد تا از آنها به عنوان […]