فعالیت های ساختگی EPIC برای کودکان پیش دبستانی

دستور العمل ساخت و ساز FUN برای کودکان! این فعالیت های ساختمانی برای پیش دبستانی کشیدن ، غلتاندن و بارگیری در کامیون های تخلیه سرگرم کننده است.