فعالیت های صنایع دستی و شکلات برای روز ملی شکلات (28 اکتبر)

روز ملی شکلات را در ماه اکتبر یا ژوئیه با فعالیت های روز جهانی شکلات با استفاده از این ایده های جالب و آموزش شکلات و فعالیت های شکلات برای بچه ها در هر سنی جشن بگیرید!

دستور تهیه شیرین شکلات داغ

روز ملی شکلات 28 اکتبر را با این دستور العمل سرگرم کننده شکلات داغ PlayDough جشن بگیرید. این مطمئناً مورد توجه کودکان در هر سنی قرار خواهد گرفت.

دستور العمل گوشت شکلات خوراکی

بچه ها به خاطر این دستور العمل لجن شکلات خوراکی مهره می خورند. برای تهیه این لجن شکلات سرگرم کننده فقط به 2 ماده نیاز دارید که کودکان را به وجد می آورد.