جدول جنگی نبرد

با این بازی علمی سرگرم کننده برای کودکان - Periodic Table Battleship به کودکان کمک کنید تا شیمی را برای کودکان بیاموزند و مرور کنند. جدول جنگی نبردی این اوه ، خیلی باهوش است! کودکان و نوجوانان با این بازی علمی سرگرم کننده می خواهند جدول تناوبی را بیاموزند! Periodic Table Battleship را بارگیری کنید و دستورالعمل های کامل را از Teach Beside دریافت کنید […]