سفارش کدو تنبل عملیات

سرگرم کننده ، دست به فعالیت ریاضیات می رسانید تا دانش آموزان کلاس 5 و 7 بتوانند ترتیب کار را در یک بازی جذاب و بیاد ماندنی ریاضی انجام دهند.

کاربرگ ریاضی پایه پنجم دبستان

فقط کافی است این کاربرگ های ریاضی 5 دبیرستان را چاپ کنید تا در مدرسه ، خانه ، یا برای یادگیری تابستان تمرین ریاضی اضافی داشته باشید - هیچ پیشگویی ، راهی سرگرم کننده برای مرور!

لیست خواندن پایه پنجم

این لیست خواندن کلاس پنجم پر از تعداد زیادی کتاب با کیفیت است که بچه ها آنها را دوست خواهند داشت! بعلاوه شامل یک لیست قابل چاپ رایگان برای بردن به کتابخانه است.