12 فعالیت ریاضی مکعب یونیفیکس برای کودکان

به دنبال سرگرمی ، خلاقیت بازی های جالب ریاضی برای کمک به کودکان در یادگیری استفاده مکعب یونیفیکس ؟ در اینجا 12 ایده واقعا سرگرم کننده و آموزشی آورده شده است!
فعالیت های ریاضی مکعب های Unifex - اینها یک ریاضی سرگرم کننده است که می تواند برای آموزش شمارش ، جمع کردن ، تفریق و موارد دیگر به بچه ها استفاده کند!


بازی های مسابقه ای کریسمس

مکعب های یونیفیکس یک وسیله اصلی ریاضی برای دبیران مدرسه و کلاس های درس است.اما آنها بسیار بیشتر از یک ابزار شمارش / گروه بندی هستند!

اینجاست 12 فعالیت ریاضی با مکعب های Unifix از The Measured Mom برای اطمینان از اینکه از این دستکاری شگفت انگیز نهایت استفاده را می کنید.

فعالیت های ریاضی بیشتر برای مهد کودک ها

تعداد زیادی بازی و فعالیت ریاضی را در اینجا پیدا کنید:

بازیها و فعالیتهای ریاضیات Beth Gorden را در Pinterest دنبال کنید.